# رساله_ای_در_باب_ماهیت_و_اهمیت_دانش_اقتصادی

آشنایی با اقتصاددانان-تورستِین وبلن و لایونل رابینز-دنیای اقتصاد 28دی90 (2)

مشهورترین کتاب رابینز «رساله‌ای در باب ماهیت و اهمیت دانش اقتصادی» است که یکی از بهترین قطعاتِ ساده نگاشته شده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید